Kimliksiz Araştırmalar

14 Haziran 2018

İnsanlar gibi markalarında araştırmalarında kimliği ve karakteri vardır.

Karakter kelimesinin sözlük anlamına baktığımız zaman; bir nesne, birey, topluluk veya markanın kendine özgü olan ve onu ötekilerden ayıran temel özelliklere karakter denir. 

Felsefede ise karakter " Kişinin kendine hakim olmasını, kendisi ile uyumlu davranışlar sergilemesini, düşünce, eylem, davranış ve tutumlarında tutarlı, güçlü ve sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler " olarak tanımlanır. 

Kimlik ise bir insanın kim olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteren değerler ve tutumlar bütünüdür. Nasıl ki bir insanın bir kimliği ve karakteri var ise araştırmalarında bir kimliği vardır ve bir karaktere göre davranış sergilerler.

Bir araştırmanın kimliğine baktığımız zaman karşımıza " Araştırmanın Künyesi " şeklinde bir ibare çıkacaktır. İşte buradaki künye o araştırmanın, araştırmacının ve araştırma şirketinin kimliğini, karakterini gösteren bölümdür.

Araştırmanın bir kimliğinin ve karakterinin olabilmesi için öncelikle o araştırmacının ve araştırma şirketinin bir kimliği ve karakteri olmalıdır. İşin süreçlerine bakacak olur isek bir araştırma için öncelikle devlet kanun ve yasalarına göre kurulmuş, vergisini veren, gerekli teknik ve insan kaynağı donanımına sahip bir araştırma şirketiniz olmalı. Sonrasına bu araştırma şirketinde bu araştırmayı yürütecek uzman araştırmacılarınız olmalı. Soruları hazırlayan, örneklemi belirleyen ve araştırma yöntemini tespit eden bir araştırmacınız olmalı. Sonrasında hazırlanmış olan bu anketleri uygulayan anketörleriniz ve elde edilen verilerin bilimsel şekilde istatistiklerini yapan uzmanlarınız olmalı. Temel esaslarından bahsettiğim bu altyapıyı sağladıktan sonra belirli bir kimliğe oturmuş bir araştırma şirketi olarak araştırmalar yapabilirsiniz. Bu arada belirtmek isterim ki tüm bu süreçler ve sonrasındaki araştırma aşaması ciddi bir finansal altyapı gerektirmektedir.

Araştırma şirketinin kimliğini belirledikten sonra araştırmacının kimliğinden ve akabinde de araştırmanın kimliği ve karakterinden bahsetmek istiyorum.

Araştırma uzmanınızın da bir kimliği olmalı. Araştırma yapılacak olan alan ile ilgili eğitim ve tecrübelere sahip olmalı. Sahayı doğru okuyup objektif olmalı. Objektif davranmaktan daha öte bir kavramdan bahsediyorum ki bu husus çok önemli objektif bir yapısı olmalı bu araştırmacının. 

Bu araştırma mutfağından geçen bir araştırmanın kimliği kendiliğinden ortaya çıkıyor ve karşınızda kimliği karakteri olan bir araştırma sonucu buluyorsunuz. 

Araştırmanın kimliği veya künyesi dediğim kısımda şu ifadeler yer almaktadır:

  • Araştırmanın sahibi (Finansörü)
  • Araştırmanın örneklemi 
  • Araştırmanın yöntemi
  • İstatistik ve yorumlama teknikleri

Yukarıda sayılanlardan çok daha fazlasının yaşandığı araştırma süreçlerinden sonra sağlıklı bir şekilde elde edilmiş araştırmayı %95 güven aralığında kamuoyu ile paylaşabilir ve aşağıdaki soruların cevabını verebilirsiniz.

NE ? Bu araştırmanın konusu nedir? Kimin için yapılmaktadır? Kısa künyesi nedir?

NEDEN ? Bu araştırmanın yapılış amacı nedir, niçin yapılmıştır?

NASIL ? Bu araştırmada uyguladığınız yöntem ve projeksiyonlar nelerdir?

NEREDE ? Araştırmanızın yapıldığı evren coğrafi olarak neresidir?

NE ZAMAN ? Bu araştırma hangi tarih aralıklarında gerçekleştirilmiştir?

KİM ? Bu araştırma kimlerle yapılmıştır. Örneklemi temsil ediyor mu?

Bir araştırma birçok meslek karşımıza çıkan klasik 5N 1K sorularının her birine ve daha fazlasına cevap verebilmelidir ki o zaman araştırmanın kimliğinden ve karakterinden bahsedebilelim. 

 

 

 

 

 

 

Ersin Öztürk Sosyolog

ANKETLER

E-bülten Aboneliğine Katıl

Araştırma sonuçları ve güncel anketlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için e-bültenimize katılın.